Agnieszka Maciąg-Fiedler

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.
Agnieszka Maciąg-Fiedler

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Filolog klasyczny, leksykograf i mediewista, współautorka Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce; uczestniczka wielu projektów, m.in. „Fontes mediae et infimae Latinitatis Polonorum. Elektroniczny korpus języka łacińskiego na ziemiach polskich (10001550)"; „Medieval Europe, Medieval Culture and Technological Resources – COST Action IS1005"; „Piętnastowieczne przekłady Nowego Testamentu – elektroniczna konkordancja staropolska". W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa na podstawie pracy Astrorum divina ars et scientia. Słownictwo astronomiczne w łacińskich pismach polskich autorów doby średniowiecza.

Tłumaczy również teksty łacińskie, m.in. Listy i mowy w sprawie kanonizacji świętego Jacka z połowy XV wieku [w:] Święty Jacek. Życie i cuda. Źródła z tradycji dominikańskiej, red. T.Gałuszka, Poznań 2019; O plamach słonecznych [w:] T. Sierotowicz, O położeniu plam słonecznych, Literatura, dialektyka, retoryka, filozofia i astronomia w Istoria e dimonstrazioni intorno alle macchie solari Galileusza wraz z tłumaczeniem dzieła, Tarnów 2013.

Rada naukowa

Tomasz Grabowski OP
dr

Dominikanin, od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Piotr Paweł Orłowski
dr

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką…

Mateusz Przanowski OP
dr hab.

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego…

Piotr Roszak
prof. dr hab.

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja…

Kolegium tłumaczy

Tomasz Babnis
mgr

Historyk i filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu…

Paulina Chojnacka
mgr

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii…

Łukasz Halida
mgr

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
(Pracownia Łaciny Średniowiecznej)

Marcin Jan Janecki
mgr

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

Zdzisław Koczarski
mgr

Magister, absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,…

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Paweł Milcarek
dr

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Olga Pełech
mgr

Magister filologii klasycznej

Anna Strzelecka
mgr

Filolog klasyczny

Michał Zembrzuski
dr hab.

Zatrudniony jako profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii…

mgr

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka…