Kontakt

Projekt Opera omnia św. Tomasza z Akwinu ma na celu wydanie około stu dzieł Akwinaty, których autentyczność została potwierdzona (projekt nie obejmuje wydania tłumaczeń tych prac, co do których istnieje uzasadniona wątpliwość w zakresie autorstwa). Prace zostały zaplanowane jako kilkunastoletni proces translatorski, redakcyjny i wydawniczy.