Plany wydawnicze

Cały projekt zakłada wydanie siedemdziesięciu tomów serii. Przygotowując podział zbioru na tomy, oparliśmy się o wzorcowe wydania dzieł św. Tomasza z Akwinu. Nawiązując do prac specjalistów z Europy Zachodniej, zamierzona seria będzie ułożona według podziału logicznego: najbardziej znaczące i obszerne dzieła (sumy i komentarze do Sentencji) będą stanowić pierwsze tomy serii, kolejne prace będą klasyfikowane według gatunku (kwestie dyskutowane, komentarze do dzieł Arystotelesa, do Biblii, dzieła mniejsze) oraz doniosłości..
t. 32 i t. 43
Zaplanowane są następujące tomy:
 • t. 1–11: Scriptum super libros Sententiarum
 • t. 12–14: Summa contra gentiles
 • t. 15–24: Summa theologiae
 • t. 25–27: Quaestiones disputatae De veritate
 • t. 28–29: Quaestiones disputatae De potentia
 • t. 30–31: Quaestiones disputatae De malo
 • t. 32: Quaestio disputata De spiritualibus creaturis; Quaestiones disputatae De anima; Quaestio disputata De unione Verbi incarnati
 • t. 33: Quaestiones disputatae De virtutibus
 • t. 34: Quaestiones de quolibet I–XII
 • t. 35–37: OPUSCULA (tomy: Listy i opinie naukowe; Pisma polemiczne; Traktaty)
 • t. 38: Sententia super librum De caelo et mundo; Sententia super libros De generatione et corruptione
 • t. 39–40: Sententia super Physicam; Sententia super Meteora
 • t. 41-42: Sententia libri Ethicorum; Tabula libri Ethicorum
 • t. 43: Sententia libri Politicorum
 • t. 44: Expositio libri Posteriorum; Expositio libri Peryermenias
 • t. 45: Sententia libri De anima; Sententia libri De sensu et sensate; De memoria et reminiscentia
 • t. 46–47: Sententia super Metaphysicam
 • t. 48: Super Librum de causis; Super Boetium De Trinitate; Expositio libri Boetii De ebdomadibus; Super librum Dionysii De divinis nominibus
 • t. 49: Expositio super Iob ad litteram
 • t. 50: Expositio super Isaiam ad litteram
 • t. 51: Super Ieremiam et Threnos
 • t. 52–57: Glossa continua super Evangelia (CATENA AUREA)
 • t. 58–59: Postilla super Psalmos
 • t. 60-61: Lectura super Matthaeum
 • t. 62–64: Lectura super Ioannem
 • t. 65–67: Expositio et lectura Super epistolas Pauli Apostoli
 • t. 68: Expositio et lectura Super Ad Hebraeos
 • t. 69: Orationes
 • t. 70: Sermones