Olga Pełech
mgr
Olga Pełech

Magister filologii klasycznej

Pracę pt.: Tabu i eufemizmy w języku łacińskim obroniła w 2014 r. w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską o temacie: Rola mocy sprawczej słowa w kompozycji „Metamorfoz” Owidiusza. Odbyła semestralne wyjazdy studyjne na Università degli Studi a Firenze w 2010 r. oraz University of Aberystwyth w 2018 r. W ramach polsko-tureckiego projektu badawczego w latach 2014–2015 zajmowała się identyfikacją stanowiska archeologicznego Küçükçekmece w Turcji. Lektor języka łacińskiego na Uniwersytecie Wrocławskim od 2015 do 2020 r. Autorka kilku publikacji naukowych z dziedziny literatury antycznej i średniowiecznej. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą epika augustowska, łacińska literatura okresu I krucjaty, tzw. renesans XII w. oraz recepcja antyku w średniowieczu.

Rada naukowa

Tomasz Grabowski OP
dr

Dominikanin, od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Piotr Paweł Orłowski
dr

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką…

Mateusz Przanowski OP
dr hab.

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego…

Piotr Roszak
prof. dr hab.

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja…

Kolegium tłumaczy

Tomasz Babnis
mgr

Historyk i filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu…

Paulina Chojnacka
mgr

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii…

Łukasz Halida
mgr

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
(Pracownia Łaciny Średniowiecznej)

Marcin Jan Janecki
mgr

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

Zdzisław Koczarski
mgr

Magister, absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,…

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Paweł Milcarek
dr

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Olga Pełech
mgr

Magister filologii klasycznej

Anna Strzelecka
mgr

Filolog klasyczny

Michał Zembrzuski
dr hab.

Zatrudniony jako profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii…

mgr

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka…