Paweł Milcarek
dr
Paweł Milcarek

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Urodzony w 1966 r. w latach 1992–2008 asystent i adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej Akademii Teologii Katolickiej/Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uczeń prof. Mieczysława Gogacza. W ramach zainteresowań badawczych dotyczących filozofii średniowiecznej opublikował szereg artykułów naukowych oraz dwie książki: Teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu (Warszawa 1994) oraz Od istoty do istnienia. Tworzenie się metafizyki egzystencjalnej wewnątrz łacińskiej tradycji filozofii chrześcijańskiej (Warszawa 2008). Stypendysta Funduszu na Rzecz Nauki Polskiej (1996). Konsultant redakcji naczelnej Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat „hermeneutyki reformy” Soboru Watykańskiego II. Autor cotygodniowej audycji Konwersatorium w Polskim Radiu Lublin. W 2022 r. ukazała się w jego opracowaniu obszerna antologia literatury starożytnej i średniowiecznej Breviarium kanonu kultury.

Rada naukowa

Tomasz Grabowski OP
dr

Dominikanin, od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Piotr Paweł Orłowski
dr

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką…

Mateusz Przanowski OP
dr hab.

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego…

Piotr Roszak
prof. dr hab.

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja…

Kolegium tłumaczy

Tomasz Babnis
mgr

Historyk i filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu…

Paulina Chojnacka
mgr

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii…

Łukasz Halida
mgr

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
(Pracownia Łaciny Średniowiecznej)

Marcin Jan Janecki
mgr

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

Zdzisław Koczarski
mgr

Magister, absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,…

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Paweł Milcarek
dr

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Olga Pełech
mgr

Magister filologii klasycznej

Anna Strzelecka
mgr

Filolog klasyczny

Michał Zembrzuski
dr hab.

Zatrudniony jako profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii…

mgr

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka…