Mateusz Przanowski OP
dr hab.
Mateusz Przanowski OP

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.

Założył Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii w Krakowie, którego dyrektorem był następnie przez wiele lat. Jest też członkiem redakcji „Przeglądu Tomistycznego” oraz kierownikiem serii wydawniczych Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i Studia i oraz Dominikańska Biblioteka Teologii. Specjalizuje się w myśli Tomasza z Akwinu i jest tłumaczem jego dzieł. Habilitację uzyskał w 2019 r. w oparciu o książkę Uniżony Bóg w myśli św. Tomasza z Akwinu (Toruń 2018). Jest również autorem m.in. takich publikacji jak Święty Tomasz z Akwinu o Bogu. Studia teologiczne (Warszawa 2015) czy Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego (Warszawa 2018). Obecnie pełni także funkcję konsultora Komisji Nauki Wiary KEP.

Rada naukowa

Tomasz Grabowski OP
dr

Dominikanin, od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Piotr Paweł Orłowski
dr

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką…

Mateusz Przanowski OP
dr hab.

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego…

Piotr Roszak
prof. dr hab.

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja…

Kolegium tłumaczy

Tomasz Babnis
mgr

Historyk i filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu…

Paulina Chojnacka
mgr

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii…

Łukasz Halida
mgr

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
(Pracownia Łaciny Średniowiecznej)

Marcin Jan Janecki
mgr

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

Zdzisław Koczarski
mgr

Magister, absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,…

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Paweł Milcarek
dr

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Olga Pełech
mgr

Magister filologii klasycznej

Anna Strzelecka
mgr

Filolog klasyczny

Michał Zembrzuski
dr hab.

Zatrudniony jako profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii…

mgr

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka…