Marcin Jan Janecki
mgr
Marcin Jan Janecki

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Doktorant na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w szkole doktorskiej Academia Artium Humaniorum UMK. Część studiów odbył na innych uczelniach europejskich: w Pampelunie, Salamance, Paryżu i Rzymie. Specjalistyczną formację mediewistyczną odebrał w ramach Diplôme Européen d’Études Médiévales (FIDEM) w Rzymie oraz w Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS) w Paryżu. Stypendysta Rządu Francuskiego. Pracuje w Ośrodku Historii Kultury w Średniowieczu na Wydziale Filozofii KUL.

Badacz późnoantycznej literatury syryjskiej, myśli filozoficznej i egzegezy biblijnej średniowiecza łacińskiego oraz mistyki karmelitańskiej. Pasjonuje się edycją krytyczną, przekładem i interpretacją tekstów dawnych z kręgu języka syryjskiego, łacińskiego, hiszpańskiego i francuskiego. W ramach projektów badawczych współpracuje z kilkoma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Opublikował m.in. Itinerarium pustyni (Poznań 2016), przekład Wykładu Listu do Galatów św. Tomasza z Akwinu (Toruń 2021) oraz „Omnium expetentorum prima est sapientia”. Studies on Victorine Thought and influence (Turnhout 2021). Obecnie przygotowuje edycję krytyczną Epitoma Dindimi in Philosphiam i Super Ecclesiasten Hugona ze św. Wiktora oraz tłumaczenie kolejnych komentarzy Doktora Anielskiego.

 

Rada naukowa

Janusz Pyda OP
dr

Teolog i filozof, członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca Akademii Katolickiej w…

Piotr Paweł Orłowski
dr

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką…

Mateusz Przanowski OP
dr hab.

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego…

Piotr Roszak
prof. dr hab.

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja…

Kolegium tłumaczy

Tomasz Babnis
dr

Historyk i filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu…

Marcin Beściak
mgr

Ukończył studia licencjackie w Kolegium Międzywydziałowych…

Marcin Bukała
dr hab.

Marcin W. Bukała – dr hab., profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Zakład Historii…

Paulina Chojnacka
mgr

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii…

Łukasz Halida
mgr

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
(Pracownia Łaciny Średniowiecznej)

Marcin Jan Janecki
mgr

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

 Jan Kiełbasa
prof. dr hab.

Jan Kiełbasa, dr hab., prof. UJ, pracownik naukowy i wykładowca od ponad 30 lat związany z…

Zdzisław Koczarski
mgr

Magister, absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,…

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Jagoda Marszałek
mgr

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka…

Paweł Milcarek
dr

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Romuald Milcarek
mgr

Student archeologii i filologii klasycznej na Uniwersytecie…

Mikołaj Olszewski
prof. dr hab.

Mikołaj Olszewski, prof. dr hab., profesor w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i…

Olga Pełech
mgr

Magister filologii klasycznej

Andrzej Stefańczyk
dr hab.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Katedra Historii Filozofii Starożytnej i…

Anna Strzelecka
mgr

Filolog klasyczny

Michał Zembrzuski
dr hab.

Zatrudniony jako profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii…