Marcin Jan Janecki
mgr
Marcin Jan Janecki

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Doktorant na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w szkole doktorskiej Academia Artium Humaniorum UMK. Część studiów odbył na innych uczelniach europejskich: w Pampelunie, Salamance, Paryżu i Rzymie. Specjalistyczną formację mediewistyczną odebrał w ramach Diplôme Européen d’Études Médiévales (FIDEM) w Rzymie oraz w Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (CNRS) w Paryżu. Stypendysta Rządu Francuskiego. Pracuje w Ośrodku Historii Kultury w Średniowieczu na Wydziale Filozofii KUL.

Badacz późnoantycznej literatury syryjskiej, myśli filozoficznej i egzegezy biblijnej średniowiecza łacińskiego oraz mistyki karmelitańskiej. Pasjonuje się edycją krytyczną, przekładem i interpretacją tekstów dawnych z kręgu języka syryjskiego, łacińskiego, hiszpańskiego i francuskiego. W ramach projektów badawczych współpracuje z kilkoma ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Opublikował m.in. Itinerarium pustyni (Poznań 2016), przekład Wykładu Listu do Galatów św. Tomasza z Akwinu (Toruń 2021) oraz „Omnium expetentorum prima est sapientia”. Studies on Victorine Thought and influence (Turnhout 2021). Obecnie przygotowuje edycję krytyczną Epitoma Dindimi in Philosphiam i Super Ecclesiasten Hugona ze św. Wiktora oraz tłumaczenie kolejnych komentarzy Doktora Anielskiego.

 

Rada naukowa

Janusz Pyda OP
dr

Teolog i filozof, członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca Akademii Katolickiej w…

Piotr Paweł Orłowski
dr

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką…

Mateusz Przanowski OP
dr hab.

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego…

Piotr Roszak
prof. dr hab.

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja…

Kolegium tłumaczy

Tomasz Babnis
dr

Historyk i filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu…

Marcin Beściak
mgr

Ukończył studia licencjackie w Kolegium Międzywydziałowych…

Paulina Chojnacka
mgr

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii…

Łukasz Halida
mgr

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
(Pracownia Łaciny Średniowiecznej)

Marcin Jan Janecki
mgr

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

 Jan Kiełbasa
prof. dr hab.

Jan Kiełbasa, dr hab., prof. UJ, pracownik naukowy i wykładowca od ponad 30 lat związany z…

Zdzisław Koczarski
mgr

Magister, absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,…

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Jagoda Marszałek
mgr

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka…

Paweł Milcarek
dr

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Romuald Milcarek
mgr

Student archeologii i filologii klasycznej na Uniwersytecie…

Mikołaj Olszewski
prof. dr hab.

Mikołaj Olszewski, prof. dr hab., profesor w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i…

Olga Pełech
mgr

Magister filologii klasycznej

Anna Strzelecka
mgr

Filolog klasyczny

Michał Zembrzuski
dr hab.

Zatrudniony jako profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii…