Anna Strzelecka
mgr
Anna Strzelecka

Filolog klasyczny

Studiowała filologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz teologię na Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Pracowała w Instytucie Filologii Klasycznej i w Studium Języków Obcych UAM. Od 2004 r. aż do emerytury w 2017 r. była wykładowcą w Zakładzie Nauk Biblijnych WT UAM. Brała dwukrotnie udział w ekspedycji archeologicznej w Novae (Bułgaria), była członkiem Komisji Bałkanistyki PTPN oraz współpracownikiem zespołu do badań nad historią i kulturą cystersów w Polsce na Wydziale Historii UAM. Za osiągnięcia naukowe dwukrotnie otrzymała nagrodę II stopnia Rektora UAM.

 

Najnowsze publikacje:

K. Śmigiel, Prymasostwo polskie. Instytucja, prymasi, dokumenty, Warszawa 2018 – teksty dokumentów łacińskich (s. 757–771).

Ildefons z Toledo, Pouczenie o chrzcie, wstęp P. Wygralak, Poznań 2018 – przekład i opracowanie przypisów.

Zasady życia w klasztorze mniszym według św. Bernarda z Clairvaux i ocena zakonu cystersów przez św. Hildegardę z Bingen, oprac. A.M. Wyrwa, Poznań 2020 – przekład pism Bernarda z Clairvaux (Apologii dla Wilhelma, opata u św. Teodoryka i Listu do Roberta, krewnego, który przeszedł z Zakonu Cysterskiego do wspólnoty Cluny) oraz św. Hildegardy z Bingen (Listu do Kapituły Generalnej Cystersów z 1153 roku).

Kiedy modlimy się w poznańskiej farze… Niektóre zapiski z niewydanego drugiego tomu Kroniki Jezuitów poznańskich z lat 1732–1736, [w:] Ecclesia res multorum colorum. Opuscula Felici Lenort octogenario dedicata, red. P. Wygralak, Poznań 2020, s. 213–225.

Rada naukowa

Janusz Pyda OP
dr

Teolog i filozof, członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca Akademii Katolickiej w…

Piotr Paweł Orłowski
dr

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką…

Mateusz Przanowski OP
dr hab.

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego…

Piotr Roszak
prof. dr hab.

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja…

Kolegium tłumaczy

Tomasz Babnis
dr

Historyk i filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu…

Marcin Beściak
mgr

Ukończył studia licencjackie w Kolegium Międzywydziałowych…

Paulina Chojnacka
mgr

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii…

Łukasz Halida
mgr

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
(Pracownia Łaciny Średniowiecznej)

Marcin Jan Janecki
mgr

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

 Jan Kiełbasa
prof. dr hab.

Jan Kiełbasa, dr hab., prof. UJ, pracownik naukowy i wykładowca od ponad 30 lat związany z…

Zdzisław Koczarski
mgr

Magister, absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,…

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Jagoda Marszałek
mgr

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka…

Paweł Milcarek
dr

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Romuald Milcarek
mgr

Student archeologii i filologii klasycznej na Uniwersytecie…

Mikołaj Olszewski
prof. dr hab.

Mikołaj Olszewski, prof. dr hab., profesor w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i…

Olga Pełech
mgr

Magister filologii klasycznej

Anna Strzelecka
mgr

Filolog klasyczny

Michał Zembrzuski
dr hab.

Zatrudniony jako profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii…