Anna Strzelecka
mgr
Anna Strzelecka

Filolog klasyczny

Studiowała filologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz teologię na Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Pracowała w Instytucie Filologii Klasycznej i w Studium Języków Obcych UAM. Od 2004 r. aż do emerytury w 2017 r. była wykładowcą w Zakładzie Nauk Biblijnych WT UAM. Brała dwukrotnie udział w ekspedycji archeologicznej w Novae (Bułgaria), była członkiem Komisji Bałkanistyki PTPN oraz współpracownikiem zespołu do badań nad historią i kulturą cystersów w Polsce na Wydziale Historii UAM. Za osiągnięcia naukowe dwukrotnie otrzymała nagrodę II stopnia Rektora UAM.

 

Najnowsze publikacje:

K. Śmigiel, Prymasostwo polskie. Instytucja, prymasi, dokumenty, Warszawa 2018 – teksty dokumentów łacińskich (s. 757–771).

Ildefons z Toledo, Pouczenie o chrzcie, wstęp P. Wygralak, Poznań 2018 – przekład i opracowanie przypisów.

Zasady życia w klasztorze mniszym według św. Bernarda z Clairvaux i ocena zakonu cystersów przez św. Hildegardę z Bingen, oprac. A.M. Wyrwa, Poznań 2020 – przekład pism Bernarda z Clairvaux (Apologii dla Wilhelma, opata u św. Teodoryka i Listu do Roberta, krewnego, który przeszedł z Zakonu Cysterskiego do wspólnoty Cluny) oraz św. Hildegardy z Bingen (Listu do Kapituły Generalnej Cystersów z 1153 roku).

Kiedy modlimy się w poznańskiej farze… Niektóre zapiski z niewydanego drugiego tomu Kroniki Jezuitów poznańskich z lat 1732–1736, [w:] Ecclesia res multorum colorum. Opuscula Felici Lenort octogenario dedicata, red. P. Wygralak, Poznań 2020, s. 213–225.

Rada naukowa

Janusz Pyda OP
dr

Teolog i filozof, członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca Akademii Katolickiej w…

Piotr Paweł Orłowski
dr

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką…

Mateusz Przanowski OP
dr hab.

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego…

Piotr Roszak
prof. dr hab.

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja…

Kolegium tłumaczy

Tomasz Babnis
dr

Historyk i filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu…

Marcin Beściak
mgr

Ukończył studia licencjackie w Kolegium Międzywydziałowych…

Marcin Bukała
dr hab.

Marcin W. Bukała – dr hab., profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Zakład Historii…

Paulina Chojnacka
mgr

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii…

Łukasz Halida
mgr

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
(Pracownia Łaciny Średniowiecznej)

Marcin Jan Janecki
mgr

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

 Jan Kiełbasa
prof. dr hab.

Jan Kiełbasa, dr hab., prof. UJ, pracownik naukowy i wykładowca od ponad 30 lat związany z…

Zdzisław Koczarski
mgr

Magister, absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,…

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Jagoda Marszałek
mgr

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka…

Paweł Milcarek
dr

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Romuald Milcarek
mgr

Student archeologii i filologii klasycznej na Uniwersytecie…

Mikołaj Olszewski
prof. dr hab.

Mikołaj Olszewski, prof. dr hab., profesor w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i…

Olga Pełech
mgr

Magister filologii klasycznej

Andrzej Stefańczyk
dr hab.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Katedra Historii Filozofii Starożytnej i…

Anna Strzelecka
mgr

Filolog klasyczny

Michał Zembrzuski
dr hab.

Zatrudniony jako profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii…