Paulina Chojnacka
mgr
Paulina Chojnacka

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Pod naukową opieką prof. Wandy Bajor przygotowuje rozprawę poświęconą komentarzowi do Metafizyki Arystotelesa, autorstwa Marsyliusza z Inghen. Opracowuje edycję krytyczną tekstu na podstawie średniowiecznych rękopisów. Filolog klasyczny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), teolog (Papieski Wydział Teologiczny). Uczestniczy w projektach badawczych: „Źródła wczesnochrześcijańskie. Kontynuacja polskiej edycji w ramach serii wydawniczej „Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy (PSP)"" pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Kołosowskiego, „Tłumaczenie i opracowanie krytyczne komentarzy Tomasza z Akwinu do Corpus Paulinum" pod kierunkiem ks. prof. Piotra Roszaka oraz „Egzegeza biblijna i relacje żydowsko-chrześcijańskie z perspektywy Komentarza Tomasza z Akwinu do Listu do Hebrajczyków", również pod kierunkiem ks. prof. Piotra Roszaka.

Rada naukowa

Tomasz Grabowski OP
dr

Dominikanin, od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Piotr Paweł Orłowski
dr

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką…

Mateusz Przanowski OP
dr hab.

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego…

Piotr Roszak
prof. dr hab.

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja…

Kolegium tłumaczy

Tomasz Babnis
mgr

Historyk i filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu…

Paulina Chojnacka
mgr

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii…

Łukasz Halida
mgr

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
(Pracownia Łaciny Średniowiecznej)

Marcin Jan Janecki
mgr

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

Zdzisław Koczarski
mgr

Magister, absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,…

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Paweł Milcarek
dr

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Olga Pełech
mgr

Magister filologii klasycznej

Anna Strzelecka
mgr

Filolog klasyczny

Michał Zembrzuski
dr hab.

Zatrudniony jako profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii…

mgr

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka…