Piotr Roszak
prof. dr hab.
Piotr Roszak

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwent Uniwersytetu Nawarry, gdzie obronił pracę doktorską nt. teologii św. Tomasza z Akwinu

W latach 2008–2010 pracował jako asystent na Uniwersytecie Nawarry. Od 2010 r. zatrudniony na Wydziale Teologicznym UMK, od 2016 r. jako prodziekan ds. nauki. Założyciel i redaktor naczelny interdyscyplinarnego czasopisma „Scientia et Fides”. Od 2016 r. członek zwyczajny Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu. Realizował granty badawcze NCN (Sonata, Opus, Harmonia), MNiSW (NPRH, Dialog) czy Fundacji Templetona dotyczące egzegezy biblijnej św. Tomasza z Akwinu, zwłaszcza komentarzy do Corpus Paulinum. W 2021 r. otrzymał Medal for Excellence in Christian Philosophy przyznawany przez International Étienne Gilson Society. Tłumacz z języków łacińskiego i hiszpańskiego, członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (m.in. IGTM, FIDEM, ESCT).

Rada naukowa

Janusz Pyda OP
dr

Teolog i filozof, członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca Akademii Katolickiej w…

Piotr Paweł Orłowski
dr

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką…

Mateusz Przanowski OP
dr hab.

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego…

Piotr Roszak
prof. dr hab.

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja…

Kolegium tłumaczy

Tomasz Babnis
dr

Historyk i filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu…

Marcin Beściak
mgr

Ukończył studia licencjackie w Kolegium Międzywydziałowych…

Paulina Chojnacka
mgr

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii…

Łukasz Halida
mgr

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
(Pracownia Łaciny Średniowiecznej)

Marcin Jan Janecki
mgr

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

 Jan Kiełbasa
prof. dr hab.

Jan Kiełbasa, dr hab., prof. UJ, pracownik naukowy i wykładowca od ponad 30 lat związany z…

Zdzisław Koczarski
mgr

Magister, absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,…

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Jagoda Marszałek
mgr

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka…

Paweł Milcarek
dr

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Romuald Milcarek
mgr

Student archeologii i filologii klasycznej na Uniwersytecie…

Mikołaj Olszewski
prof. dr hab.

Mikołaj Olszewski, prof. dr hab., profesor w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i…

Olga Pełech
mgr

Magister filologii klasycznej

Anna Strzelecka
mgr

Filolog klasyczny

Michał Zembrzuski
dr hab.

Zatrudniony jako profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii…