Piotr Roszak
prof. dr hab.
Piotr Roszak

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwent Uniwersytetu Nawarry, gdzie obronił pracę doktorską nt. teologii św. Tomasza z Akwinu

W latach 2008–2010 pracował jako asystent na Uniwersytecie Nawarry. Od 2010 r. zatrudniony na Wydziale Teologicznym UMK, od 2016 r. jako prodziekan ds. nauki. Założyciel i redaktor naczelny interdyscyplinarnego czasopisma „Scientia et Fides”. Od 2016 r. członek zwyczajny Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu. Realizował granty badawcze NCN (Sonata, Opus, Harmonia), MNiSW (NPRH, Dialog) czy Fundacji Templetona dotyczące egzegezy biblijnej św. Tomasza z Akwinu, zwłaszcza komentarzy do Corpus Paulinum. W 2021 r. otrzymał Medal for Excellence in Christian Philosophy przyznawany przez International Étienne Gilson Society. Tłumacz z języków łacińskiego i hiszpańskiego, członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (m.in. IGTM, FIDEM, ESCT).

Rada naukowa

Janusz Pyda OP
dr

Teolog i filozof, członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca Akademii Katolickiej w…

Piotr Paweł Orłowski
dr

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką…

Mateusz Przanowski OP
dr hab.

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego…

Piotr Roszak
prof. dr hab.

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja…

Kolegium tłumaczy

Tomasz Babnis
dr

Historyk i filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu…

Marcin Beściak
mgr

Ukończył studia licencjackie w Kolegium Międzywydziałowych…

Marcin Bukała
dr hab.

Marcin W. Bukała – dr hab., profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Zakład Historii…

Paulina Chojnacka
mgr

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii…

Łukasz Halida
mgr

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
(Pracownia Łaciny Średniowiecznej)

Marcin Jan Janecki
mgr

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

 Jan Kiełbasa
prof. dr hab.

Jan Kiełbasa, dr hab., prof. UJ, pracownik naukowy i wykładowca od ponad 30 lat związany z…

Zdzisław Koczarski
mgr

Magister, absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,…

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Jagoda Marszałek
mgr

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka…

Paweł Milcarek
dr

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Romuald Milcarek
mgr

Student archeologii i filologii klasycznej na Uniwersytecie…

Mikołaj Olszewski
prof. dr hab.

Mikołaj Olszewski, prof. dr hab., profesor w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i…

Olga Pełech
mgr

Magister filologii klasycznej

Andrzej Stefańczyk
dr hab.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  Katedra Historii Filozofii Starożytnej i…

Anna Strzelecka
mgr

Filolog klasyczny

Michał Zembrzuski
dr hab.

Zatrudniony jako profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii…