30 November

Kolejne tomy serii Dzieła wszystkie już dostępne online

Kolejne tomy
Kolejne tomy serii Dzieła wszystkie już dostępne online

Kolejne dzieła św. Tomasza są już dostępne w wersji elektronicznej. Czytelnicy mogą za darmo korzystać z następujących nowych polskich przekładów pism Akwinaty:

  • tom 32: Mniejsze kwestie dyskutowane (Kwestie dyskutowane o duszy; Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych; Kwestia dyskutowana o zjednoczeniu Słowa wcielonego)

  • tom 34: Kwestie kwodlibetalne,

  • tom 43: Objaśnienie „Polityki”,

  • tom 64: Wykład listów św. Pawła: List do Rzymian,

  • tom 67: Wykład listów św. Pawła: listy do Kolosan, do Tesaloniczan, do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona.

Pełna seria obejmować będzie 70 tomów i będzie stanowiła pierwsze kompletne wydanie dzieł Tomasza z Akwinu w języku polskim.  Dzięki temu polscy czytelnicy, nie tylko teolodzy i filozofowie, ale wszyscy zainteresowani kulturą, otrzymają bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy.

Zapraszamy do lektury!