Kolejne tomy serii Dzieła wszystkie już dostępne online

30 November

Kolejne tomy serii Dzieła wszystkie już dostępne online

Kolejne tomy
Kolejne tomy serii Dzieła wszystkie już dostępne online

Kolejne dzieła św. Tomasza są już dostępne w wersji elektronicznej. Czytelnicy mogą za darmo korzystać z następujących nowych polskich przekładów pism Akwinaty:

  • tom 32: Mniejsze kwestie dyskutowane (Kwestie dyskutowane o duszy; Kwestia dyskutowana o stworzeniach duchowych; Kwestia dyskutowana o zjednoczeniu Słowa wcielonego)

  • tom 34: Kwestie kwodlibetalne,

  • tom 43: Objaśnienie „Polityki”,

  • tom 64: Wykład listów św. Pawła: List do Rzymian,

  • tom 67: Wykład listów św. Pawła: listy do Kolosan, do Tesaloniczan, do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona.

Pełna seria obejmować będzie 70 tomów i będzie stanowiła pierwsze kompletne wydanie dzieł Tomasza z Akwinu w języku polskim.  Dzięki temu polscy czytelnicy, nie tylko teolodzy i filozofowie, ale wszyscy zainteresowani kulturą, otrzymają bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy.

Zapraszamy do lektury!

Aktualności

Annual meeting of the International Society for the Study of Medieval Theology (IGTM) 29 June – 1 July 2023, Nicolaus Copernicus University in Torun
The Medieval Reception  of the Letters of Paul