08 December

Dzieła wszystkie, t. 17, Summa teologii, I, q. 47–74

Dzieła wszystkie, t. 17, Summa teologii, I, q. 47–74
Dzieła wszystkie, t. 17, Summa teologii,
I, q. 47–74

W sprzedaży ukazał się trzeci tom Summy teologicznej w nowym polskim przekładzie.

Summa teologii (znana też jako Suma teologiczna) należy do klasyki filozofii i teologii, a jednocześnie jest jednym z najbardziej wpływowych tekstów w kulturze Zachodu. Średniowieczny gatunek „summy” miał na celu pełne, syntetyczne i zwięzłe przedstawienie jakiejś dziedziny.

Tom trzeci obejmuje kontynuację rozważań o stworzeniu. Omawiane kwestie dotyczą wielości i różnorodności stworzeń (kwestia 47) oraz natury dobra i zła (kwestie 48–49), a także stworzeń czysto duchowych, tj. aniołów (kwestie 50–64), a następnie cielesnych (kwestie 65–74). Ostatnia część wywodu stanowi w dużej mierze komentarz do opisu sześciu dni stworzenia zawartego w Księdze Rodzaju.

O serii:

Dzieła św. Tomasza, zebrane w ramach 70-tomowej serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, należą do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego i stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań.

Serię opracowują: Fundacja Pro Futuro Theologiae, Instytut Tomistyczny i Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze. W projekcie bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu.

Projekt wydania serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.