04 December

Dzieła wszystkie, t. 42, Objaśnienie „Etyki”, księgi VI–X, Tablica do „Etyki”

Dzieła wszystkie, t. 42, Objaśnienie „Etyki”, księgi VI–X, Tablica do „Etyki”
Dzieła wszystkie, t. 42, Objaśnienie „Etyki”, księgi VI–X, Tablica do „Etyki”

Druga część Objaśnienia „Etyki” już dostępna – po raz pierwszy w polskim przekładzie!

Przedstawiamy pierwszy polski przekład Objaśnienia „Etyki” – Tomaszowego komentarza do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa. Tekst ów stanowi ważny element średniowiecznej recepcji dzieł Stagiryty na Zachodzie. Tom 42 serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu zawiera drugą część komentarza Akwinaty, który krok po kroku omawia w nim treść kolejnych ksiąg Etyki. Osobnym dodatkiem zamieszczonym w tym tomie jest Tablica do „Etyki”, która powstała niedługo przed Objaśnieniem. Stanowi ona rodzaj „wypisów” z Etyki nikomachejskiej oraz z komentarza autorstwa św. Alberta Wielkiego. Dzieło to jest jedynym tekstem Akwinaty, który nie został wydany drukiem przed czasami współczesnymi.

O serii:

Dzieła św. Tomasza, zebrane w ramach 70-tomowej serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, należą do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego i stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań.

Serię opracowują: Fundacja Pro Futuro Theologiae, Instytut Tomistyczny i Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze. W projekcie bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu.

Projekt Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.