31 January

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

28 stycznia Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Tomasza z Akwinu. Nieprzypadkowo właśnie tego dnia 2021 roku w Warszawie miało miejsce historyczne wydarzenie: podpisanie trójstronnej umowy na wydanie w języku polskim 70-tomowej serii Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu. Większość dzieł będzie tłumaczona na język polski po raz pierwszy, a dotychczas wydane w naszym kraju zostaną gruntownie przepracowane lub przetłumaczone na nowo. Projekt realizowany będzie przy ścisłej współpracy Fundacji Pro Futuro Theologiae, Instytutu Tomistycznego oraz Wydawnictwa W drodze. Premiera pierwszego tomu zaplanowana została na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Wydanie Dzieł wszystkich św. Tomasza z Akwinu zapewni polskim czytelnikom, nie tylko teologom czy filozofom, ale także wszystkim zainteresowanym kulturą, bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do  jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy. Święty Tomasz uczy intelektualnej uczciwości i odwagi, otwartości na różne, także „nieortodoksyjne”, nurty filozoficzne, precyzji myślenia i wytrwałości w dążeniu do prawdy. Wszystkie te cechy umiejscawiają go pośród najwybitniejszych duchowych i intelektualnych mistrzów naszej kultury.

– Bardzo cieszy nas ta symboliczna data rozpoczęcia wydawania dzieł naszego dominikańskiego Mistrza, ponieważ właśnie w tym roku obchodzić będziemy 800-lecie istnienia Polskiej Prowincji Dominikanów – powiedział Tomasz Grabowski OP, prezes Wydawnictwa W drodze. I dodał – Chcemy zapewnić najwyższą jakość przekładów i redakcji, dlatego do projektu zaprosiliśmy najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie teologii średniowiecznej. Dzięki pracy Instytutu i Fundacji będziemy opracowywać  kilka dzieł równocześnie. Dzięki temu będą ukazywały się rok rocznie co najmniej 4 tomy serii.

Tomaszowe dzieło, w zależności od tłumaczenia, liczy od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy stron. Do jego spuścizny odwołują się nie tylko katolicy, lecz również chrześcijanie innych wyznań, a także niewierzący specjaliści rozmaitych nauk humanistycznych, w tym ekonomiści i politycy. Dzieła św. Tomasza z Akwinu, należące do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego, z pewnością stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań.

– W dobie narastającego chaosu, kiedy opinie z trudem oddziela się od wiedzy i faktów, kiedy brakuje rzetelnego namysłu i uczciwej debaty, chcemy oddać do rąk czytelników dzieła mistrza przejrzystego myślenia, nauczyciela odważnej i otwartej postawy intelektualnej, obrońcy zdrowego rozsądku i rozumnej wiary – dodał T. Grabowski OP.

– Ten projekt pozwoli środowisku teologicznemu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, które od lat rozwija badania nad tomizmem biblijnym, na udział w jednym  z najważniejszych w ostatnim czasie projektów dotyczących myśli św. Tomasza z Akwinu, z którego przez długie lata będą czerpać studenci, profesorowie oraz wszyscy, którzy cenią sobie odwagę myślenia i wierność Tradycji. Dostępność źródeł myśli teologicznej jest podstawowa dla wszelkiej odnowy, tak bywało w przeszłości i z pewnością ma sens dla obecnego czasu. Cieszymy się, że nasi współpracownicy, tłumacze oraz badacze, będą mogli wziąć udział w tym ambitnym przedsięwzięciu, a Polska dołączy tym samym do elitarnego grona państw, w których takie projekty są realizowane – powiedział ks. dr hab. Piotr Roszak, fundator Fundacji Pro Futuro Theologiae.

Mateusz Przanowski OP, dyrektor Instytutu Tomistycznego z kolei tak podsumował ten ważny moment w historii polskiej kultury: – To wielka radość dla nas, że wspólnie z Fundacją Pro Futuro Theologiae i Wydawnictwem W drodze podejmujemy się przetłumaczyć na język polski i opublikować wszystkie dzieła św. Tomasza. To ogromne, przytłaczające wręcz swoją wielkością, wyzwanie. Wystarczy wspomnieć, że planujemy przekazać do rąk polskiego Czytelnika aż 70 tomów. Mamy szczerą nadzieję, że nasza praca przyniesie jednak dużo dobra polskiej teologii i filozofii.