17 October

Objaśnienie „Polityki”. Pełna treść dostępna online

t. 43 serii Dzieła wszystkie, Objaśnienie „Polityki”
Objaśnienie „Polityki”. Pełna treść dostępna online

Z radością informujemy, że t. 43 serii Dzieła wszystkie, Objaśnienie „Polityki”, jest już dostępny w wersji elektronicznej pod adresem tutaj

Seria obejmować będzie kompletne wydanie dzieł Tomasza z Akwinu w języku polskim.  Dzięki temu polscy czytelnicy, nie tylko teolodzy i filozofowie, ale wszyscy zainteresowani kulturą, otrzymają bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy.

„Już choćby z racji czysto historycznych powinno się uznać Objaśnienie za dzieło o dużym znaczeniu. Stanowi ono bowiem – obok podobnego komentarza Alberta Wielkiego – jedno z pierwszych świadectw recepcji Polityki Arystotelesa po setkach lat nieobecności tego pisma w powszechnym obiegu. Powstanie komentarzy Alberta i Tomasza wyznacza więc początek ważnego etapu rozwoju filozofii polityki na Zachodzie, w którym Polityka stanie się jednym z zasadniczych punktów odniesienia, tekstem szeroko dyskutowanym i komentowanym” (Wprowadzenie do: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wszystkie, t. 43, Objaśnienie „Polityki”).

Internetowa edycja Objaśnienia została przygotowana we współpracy z prof. Johnem Mortensenem z Aquinas Institute w Wyoming (USA), któremu składamy serdeczne podziękowania. Dzięki temu polskie wydanie Dzieł wszystkich św. Tomasza włącza się w międzynarodowy nurt zachowania i kontynuowania spuścizny wielkiego teologa, zaś polscy czytelnicy zyskują możliwoś korzystania z narzędzi dostępnych w amerykańskiej edycji jego pism.