04 January

Konferencja prasowa poświęcona

prezentacji projektu

"Dzieła wszystkie

Tomasza z Akwinu"

Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu
Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu

Święty Tomasz z Akwinu nareszcie przemówił po polsku

Dzieła Wszystkie św. Tomasza z Akwinu to wyjątkowy projekt, w ramach którego w ciągu najbliższych 15 lat po raz pierwszy po polsku zostanie wydanych 70 dzieł tego jednego z najwybitniejszych filozofów. Pierwsze z nich — objaśnienie „Polityki” Arystotelesa, jest już dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

W inicjatywie Fundacji Pro Futuro Theologiae, Instytutu Teologicznego i Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu.  O celach projektu i pierwszych efektach wspólnej pracy dyskutowano podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.

„Naszą ambicją jest nie tylko przełożenie na współczesny język polski wszystkich dzieł św. Tomasza z Akwinu, ale również przybliżenie czytelnikom jego postaci. Twórczość Akwinaty stanowi bowiem fundament współczesnej kultury oraz tożsamości świata zachodniego i nadal wywiera istotny wpływ na wiele aspektów naszego życia” – przekonywał ks. prof. dr hab. Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Tomasz z Akwinu uznawany jest za jednego z najwybitniejszych myślicieli Zachodu, który na wiele stuleci ukształtował sposób teologicznego i filozoficznego myślenia w naszym kręgu cywilizacyjnym. Urodził się około 1224 r. w zamku aw Roccasecca w południowej Italii. Wychowany przez benedyktynów na Monte Cassino, wstąpił do założonego kilkadziesiąt lat wcześniej zakonu dominikanów. Następnie podjął pracę wykładowcy — działał między innymi w Kolonii, Paryżu i miastach uniwersyteckich Italii. Został kanonizowany w 1323 r.

„Nie wyciągamy tego średniowiecznego myśliciela z niebytu — św. Tomasz jest nadal niezwykle żywo dyskutowany na całym świecie przed przedstawicieli najróżniejszych profesji. Jego „Traktat o prawie” to abecadło wszystkich prawników i teoretyków prawa, zaś „Traktat o uczuciach” znajduje się w kanonie lektur psychologicznych. Poruszał też kwestie kierowania zespołem czy szacowania ryzyka, którymi zajmują się przedsiębiorcy i menadżerowie” – tłumaczył o. dr hab. Mateusz Przanowski z Instytutu Tomistycznego.

Wbrew współczesnym stereotypom, okres średniowiecza nie był epoką impregnacji chrześcijaństwa na inne kultury, religie czy tradycje. Wręcz przeciwnie – wiedza o nich zdawała się znacznie szersza i głębsza niż obecnie. Również św. Tomasz był przesiąknięty duchem swych czasów — sięgając po dorobek autorów arabskich czy żydowskich, prowokował do debaty, zadawał trudne, egzystencjalne pytania i doskonale wprowadzał „intelektualny, twórczy ferment”. To właśnie on na nowo odkrył dla Europejczyków bezcenne dzieło Arystotelesa.

„Tłumacząc i komentując rozprawę greckiego filozofa pt. Polityka, św. Tomasz zadał szereg fundamentalnych pytań o rolę instytucji publicznych oraz prawa i obowiązków obywatela. To dzieło w żaden sposób nie straciło na aktualności i nawet w XXI w. pomaga właściwie zdefiniować środki i cele uprawiania sztuki, jaką jest polityka oraz aktywność publiczna” – podkreślał dr Piotr Paweł Orłowski z Fundacji Pro Futuro Theologiae.

Objaśnienie „Polityki” Arystotelesa jako pierwsza z 70 pozycji autorstwa św. Tomasza z Akwinu jest już dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Każdy może zdecydować się na lekturę w dwóch formach – książki bądź darmowego dostępu do treści na stronie www.akwinata.net.

„Nikt jeszcze nie podjął się tak ambitnego, a jednocześnie fascynującego zadania. Publikację tej serii traktujemy jako swego rodzaju uhonorowanie tego wybitnego, ale i wymagającego myśliciela. Żartobliwie rzecz ujmując: nawet jeśli się św. Tomasza jeszcze nie czytało, to po prostu wypada mieć w domu książki jego autorstwa” – przekonywał o. dr Tomasz Grabowski, z wydawnictwa „W Drodze”.

Projekt Opera Omnia św. Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki.

„Zarówno „Polityka” Arystotelesa św. Tomasza, jak i wszystkie kolejne publikacje, to element procesu umiędzynarodawiania kultury polskiej i włączania jej w nurt wielkiej wymiany intelektualnej sięgającej wieków średnich” – zaznaczył Radosław Brzózka z MEiN. 

 

Program:

  • Ks. prof. dr hab. Piotr Roszak (Fundacja Pro Futuro Theologiae), o. dr hab. Mateusz Przanowski (Instytut Tomistyczny) – omówienie głównych założeń projektu Dzieła wszystkie, jego znaczenia naukowego oraz rangi w zestawieniu z innymi tego rodzaju przedsięwzięciami realizowanymi na świecie.

  • Dr Tomasz Grabowski (wydawnictwo W Drodze) – prezentacja pierwszego tomu serii: Dzieła wszystkie, t. 43, Objaśnienie „Polityki”, założeń wydawniczych serii oraz kalendarium publikacji kolejnych jej tomów.

  • Dr Piotr Orłowski (Fundacja Pro Futuro Theologiae) – wykład: Dlaczego warto czytać Tomasza.

 

Konferencja odbyła się w formie hybrydowej.