20 November

Dzieła wszystkie, tom 67, Wykład listów św. Pawła: Listy do Kolosan, Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona

Dzieła wszystkie, tom 67
Dzieła wszystkie, tom 67, Wykład listów św. Pawła: Listy do Kolosan, Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona

Dzieła wszystkie, tom 67, Wykład listów św. Pawła: Listy do Kolosan, Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona

Zapraszamy do lektury Wykładu listów św. Pawła w nowym polskim przekładzie!
W tomie 67 serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu zebrane zostały komentarze Akwinaty do siedmiu listów św. Pawła: Listu do Kolosan, Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan, Pierwszego i Drugiego Listu do Tymoteusza, Listu do Tytusa oraz Listu do Filemona. Pisma zawarte w tym tomie pozwalają patrzeć na zbiór listów św. Pawła jak na pewną całość, zwłaszcza pod kątem treści doktrynalnej. Akcentują one Pawłowe dążenie do obrony jedności Kościoła.

O serii:
Dzieła św. Tomasza, zebrane w ramach 70-tomowej serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, należą do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego i stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań.

Serię opracowują: Fundacja Pro Futuro Theologiae, Instytut Tomistyczny i Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze. W projekcie bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu.
Projekt Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.