01 December

Dzieła wszystkie, t. 41, Objaśnienie „Etyki”,

księgi I–V

Dzieła wszystkie, t. 41, Objaśnienie „Etyki”, księgi I–V
Dzieła wszystkie, t. 41, Objaśnienie „Etyki”, księgi I–V

Kolejne z pism św. Tomasza z Akwinu dostępne dla polskich czytelników!

Przedstawiamy pierwszy polski przekład Objaśnienia „Etyki” – Tomaszowego komentarza do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa. Tekst ów stanowi ważny element średniowiecznej recepcji dzieł Stagiryty na Zachodzie. Tom 41 serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu zawiera pierwszą część komentarza Akwinaty, który krok po kroku omawia w nim treść kolejnych ksiąg Etyki.

O serii:

Dzieła św. Tomasza, zebrane w ramach 70-tomowej serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, należą do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego i stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań.

Serię opracowują: Fundacja Pro Futuro Theologiae, Instytut Tomistyczny i Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze. W projekcie bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu.

Projekt wydania serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.