08 December

Dzieła wszystkie, t. 15, Summa teologii, I, q. 1–26

Dzieła wszystkie, t. 15, Summa teologii, I, q. 1–26
Dzieła wszystkie, t. 15, Summa teologii,
I, q. 1–26

Nowy przekład najsłynniejszego dzieła Akwinaty już dostępny w sprzedaży!

Summa teologii (znana też jako Suma teologiczna) należy do klasyki filozofii i teologii, a jednocześnie jest jednym z najbardziej wpływowych tekstów w kulturze Zachodu. Średniowieczny gatunek „summy” miał na celu pełne, syntetyczne i zwięzłe przedstawienie jakiejś dziedziny.

Z opisu wydawcy:

Tom, który przedstawiamy, to sam początek Summy. Rozpoczyna się rozważaniem o naturze teologii, a następnie przedstawia kwestie związane z istnieniem Boga i jego przymiotami. Znajdziemy tu m.in. słynne „pięć dowodów” na istnienie Boga. Św. Tomasz omawia pytania o prostotę Boga, Jego doskonałość, dobroć, nieskończoność, niezmienność, wiedzę, miłość i wszechmoc. Podobnie jak w innych swoich dziełach stara się przy tym zharmonizować treść objawienia chrześcijańskiego z klasyczną grecko-łacińską filozofią.

O serii:

Dzieła św. Tomasza, zebrane w ramach 70-tomowej serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, należą do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego i stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań.

Serię opracowują: Fundacja Pro Futuro Theologiae, Instytut Tomistyczny i Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze. W projekcie bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu.

Projekt wydania serii Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.