Instytut Tomistyczny

Instytut Tomistyczny
Instytut Tomistyczny (IT) w Warszawie istnieje od 1958 roku. Został założony przez polskich dominikanów z inspiracji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Realizuje projekty naukowe, których celem są studia nad polską i europejską tradycją teologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem myśli św. Tomasza z Akwinu.

Prace zespołu IT skupiają się na: krytycznej edycji dzieł średniowiecznych teologów, tłumaczeniu tekstów Tomasza oraz publikacji prac dotyczących jego nauczania, a także wydawaniu rocznika „Przegląd Tomistyczny”. IT publikuje też dwie serie wydawnicze: w jednej z nich (Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i Studia) ukazują się znakomite opracowania teologiczne i filozoficzne autorstwa współczesnych myślicieli polskich (między innymi S. Judyckiego, J. Domańskiego, Z. Kałuży), zaś druga (Dominikańska Biblioteka Teologii) obejmuje polskie tłumaczenia wybitnych prac zagranicznych z zakresu szeroko rozumianej myśli tomistycznej.

Ważną część pracy IT stanowi działalność edukacyjna: wykłady, sympozja, dysputy, które przybliżają współczesnemu odbiorcy – niekoniecznie specjaliście – spuściznę klasycznej filozofii i teologii. IT prowadzi również specjalizację tomistyczną w ramach studiów przygotowujących do doktoratu na Akademii Teologicznej w Warszawie (wcześniej: Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie). Instytut dysponuje także doskonałą i wciąż rozwijającą się biblioteką: kilkadziesiąt tysięcy tomów książek i czasopism wyselekcjonowanych pod kątem badania średniowiecza stanowi księgozbiór unikalny na miarę Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Cytat

Człowiek z zepsutym smakiem nie wydaje słusznego sądu o potrawach, ale do rzeczy smacznych czuje niekiedy wstręt, z kolei zaś ma apetyt na rzeczy wstrętne. Natomiast człowiek ze zdrowym smakiem wydaje słuszny sąd o potrawach. Podobnie człowiek, którego postawa jest zepsuta, jako, że ukształtowała się na wzór rzeczy świeckich, nie wydaje słusznego osądu na temat dobra.
(In Rom, cap. XII, lect.1 (nr 967)