Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Sp. z o.o.

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Sp. z o.o.

składa się z dwóch działów: redakcji miesięcznika powstałego w 1973 roku i oficyny wydawniczej założonej w 1981 roku. Oficyna wydawnicza prezentuje polskiemu Czytelnikowi dorobek myślicieli zarówno katolickich, jak i protestanckich, prawosławnych i żydowskich. Publikuje kilkadziesiąt nowych tytułów rocznie.

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Zgodnie z maksymą przyświecającą dominikanom „głosić Ewangelię wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby” nieprzerwanie od 1973 roku wydaje opiniotwórczy miesięcznik oraz starannie wybrane książki z zakresu duchowości, teologii, filozofii i psychologii. Jego publikacje pomagają lepiej zrozumieć Ewangelię. Wspierają katolików w rozwoju wewnętrznym i duchowym. Sięgają w głąb tradycji, są świeże ponadczasową mądrością i otwarte na wyzwania współczesności. W przystępny sposób mówią o sprawach ważnych dla współczesnego człowieka. Dzięki temu budują Kościół na miarę potrzeb i marzeń każdego z nas, ale przede wszystkim na obraz i podobieństwo Boga. 

W oficynie publikowali uznani polscy prozaicy (G. Herling-Grudziński, A. Kamieńska, A. Kijowski), tłumacze literatury pięknej (m.in. St. Barańczak) i dzieł humanistycznych (W. Szymona) najznakomitszych autorów współczesnych i dawnych (H.U. von Balthasar, B. Sesboüé, P. Evdokimov, R. Guardini, K. Rahner), autorzy beletrystyki (J. Grzegorczyk, A. Grzelak, L. de Wohl), eseiści (J. Salij OP, J. Góra OP, M. Zięba OP), psychologowie i myśliciele, duchowni i świeccy. Od lat Wydawnictwo udostępnia polskiemu czytelnikowi źródła duchowości (Mistrz Eckhart, Jan Tauler, Katarzyna Sieneńska) i teologii, w tym tłumaczenia dzieł św. Tomasza z Akwinu.

Miesięcznik „W drodze” służy czytelnikom jako pomoc w kształtowaniu wiary rozumnej i postaw moralnych opartych na wartościach ewangelicznych. Adresowany jest do wszystkich, którzy przez refleksję szukają swej wewnętrznej prawdy i kontaktu z Bogiem. Kolejne numery pisma podejmują tematykę szerszą niż wyłącznie religijna. Jest to pismo o charakterze humanistycznym, skierowane do szerokiego grona odbiorców.

Cytat

Człowiek z zepsutym smakiem nie wydaje słusznego sądu o potrawach, ale do rzeczy smacznych czuje niekiedy wstręt, z kolei zaś ma apetyt na rzeczy wstrętne. Natomiast człowiek ze zdrowym smakiem wydaje słuszny sąd o potrawach. Podobnie człowiek, którego postawa jest zepsuta, jako, że ukształtowała się na wzór rzeczy świeckich, nie wydaje słusznego osądu na temat dobra.
(In Rom, cap. XII, lect.1 (nr 967)