Fundacja Pro Futuro Theologiae

Fundacja Pro Futuro Theologiae
Fundacja Pro Futuro Theologiae została ustanowiona 5 listopada 2014 roku przez trzech fundatorów: Piotra Pawła Orłowskiego, ks. Dariusza Koteckiego oraz ks. Piotra Pawła Roszaka. Działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, fundacja postawiła sobie za cel wspieranie i organizowanie działań promocyjnych wyżej wymienionego wydziału.

W interesie Pro Futuro Theologiae jest zwiększenie liczby studentów a także pomoc w zbudowaniu pozycji naukowej Wydziału Teologicznego, zarówno w Polsce jak i na świecie. W osiągnięciu tego celu ma pomóc inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii kościoła itp., stąd też zaangażowanie w inicjatywy badawcze, organizowanie konferencji naukowych, czy wspieranie publikacji naukowych na wymienione wyżej tematy.

Przy współpracy z Wydziałem Teologicznym UMK w Toruniu oraz międzynarodowymi środowiskami uniwersyteckimi Fundacja Pro Futuro Theologiae zrealizowała międzynarodowy grant „Providence of God in Analytic Theology”, grant „Primary and secondary nature of God. Process vs classical theology on personal life of God”, a także współorganizowała szereg konferencji naukowych i wykładów otwartych m.in. "Towards a Biblical Thomism", "Soul or Brain - what makes us human?” „Tomasz z Akwinu i Ojcowie Kościoł”, „Diakonia Prawdy. Nauka – Teologia -Przedsiębiorczość".

Cytat

Człowiek z zepsutym smakiem nie wydaje słusznego sądu o potrawach, ale do rzeczy smacznych czuje niekiedy wstręt, z kolei zaś ma apetyt na rzeczy wstrętne. Natomiast człowiek ze zdrowym smakiem wydaje słuszny sąd o potrawach. Podobnie człowiek, którego postawa jest zepsuta, jako, że ukształtowała się na wzór rzeczy świeckich, nie wydaje słusznego osądu na temat dobra.
(In Rom, cap. XII, lect.1 (nr 967)