mgr
Jagoda Zzmarszałek

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 2011–2014 asystent w Instytucie Filologii Klasycznej UJ, od 2011 r. w Pracowni Łaciny Średniowiecznej IJP PAN. Leksykograf (Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. 8, z. 71–73, red. M. Rzepiela, Kraków 2011, 2014, 2021), dydaktyk języka łacińskiego, starogreckiego i paleografii łacińskiej (UJ, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne w Krakowie, Warsztaty ABC kaligrafii i ABC iluminacji Barbary Bodziony), tłumacz języka łacińskiego (współpraca nad edycjami: Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Efezjan, red. P. Roszak, E. Alarcón, Toruń 2017; A.M. Fredro: Militarium, seu axiomatum belli ad harmoniam togae accomodatorum libri duo, red. M. Tracz-Tryniecki, Warszawa 2015; A.M. Fredro Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta, red. M. Tracz-Tryniecki, Warszawa 2014) i hiszpańskiego (współpraca z biurami tłumaczeń od 2011 r.).

Rada naukowa

Tomasz Grabowski OP
dr

Dominikanin, od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze.

Piotr Paweł Orłowski
dr

Doktor nauk teologicznych zajmujący się w pracy badawczej etyką…

Mateusz Przanowski OP
dr hab.

Dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie i wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego…

Piotr Roszak
prof. dr hab.

Profesor nauk teologicznych, pracownik Uniwersytetu Mikołaja…

Kolegium tłumaczy

Tomasz Babnis
mgr

Historyk i filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu…

Paulina Chojnacka
mgr

Doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Filozofii…

Łukasz Halida
mgr

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie
(Pracownia Łaciny Średniowiecznej)

Marcin Jan Janecki
mgr

Ośrodek Historii Kultury w Średniowieczu 
Wydział Filozofii KUL

Zdzisław Koczarski
mgr

Magister, absolwent filologii klasycznej Uniwersytetu Wrocławskiego,…

Agnieszka Maciąg-Fiedler
dr hab.

Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Paweł Milcarek
dr

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, magister historii

Olga Pełech
mgr

Magister filologii klasycznej

Anna Strzelecka
mgr

Filolog klasyczny

Michał Zembrzuski
dr hab.

Zatrudniony jako profesor uczelni w Katedrze Historii Filozofii Wydziału Filozofii…

mgr

Magister filologii klasycznej i licencjat filologii romańskiej (specjalizacja: iberystyka…